Pro naše zákazníky zajišťujeme komplexní služby v oblasti nakládání se stavebními a demoličními odpady na území Ústeckého kraje.

Zajišťujeme recyklaci stavebních a demoličních odpadů (beton, cihly, zeminy, asfalt, demoliční suť, směsi, štěrky, sádrové výrobky, dřevo, plasty, apod.) na mobilních recyklačních linkách, a to ve spolupráci s naším partnerem – Kalivoda DC s.r.o., v zařízení CZU01128 (souhlas dle §14 odst.1 zákona o odpadech).

Zařídíme pro Vás recyklaci Vašich odpadů na Vaší stavbě, provozovně, či deponii nebo Vám umožníme využít naše recyklační plochy. Následný výrobek (certifikovaný stavební recyklát) si můžete využít na Vašich stavbách nebo pro něj nalezneme využití my.

 

Nemusíte se o nic starat... Vše za Vás vyřídíme my. Poskytneme Vám bezplatné poradenství, zajistíme pro Vás odběry vzorků autorizovanou osobou i provedení laboratorních zkoušek v souladu se zákonem o odpadech.

Ceník pro převzetí odpadů skupiny 17 k recyklaci

kategorie odpadu

druh odpadu

Kč / 1t

17 01 01

beton (kusovitost do 0,5 m)

140,00

17 01 01

beton (kusovitost nad 0,5 m nebo armovaný beton)

240,00

17 01 01

beton ( nadměrný beton )

480,00

17 01 02

cihly ( kusovitost do 0,5 m )

140,00

17 02 01

dřevo

480,00

17 01 07

směsi ( stavební a demoliční odpady – beton, cihly, tašky a KV )

240,00

17 01 07

směsi (stavební a demoliční odpady – beton, cihly, tašky a KV ) *NP

480,00

17 05 04

zemina a kamení (kusovitost kamení do 0,2 m)

120,00

17 05 04

zemina a kamení (kusovitost kamení nad 0,2 m)

160,00

17 03 02

asfalt

320,00

17 08 02

stavební materiály na bázi sádry

480,00

17 05 08

štěrk ze železničního svršku

160,00

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník je platný od 1.2.2018

Stáhnout ceník v PDF

Příjem materiálu nebo odpadu splňujícího kritéria vstupní suroviny k recyklaci je ekologicky a ekonomicky výhodnější alternativou ke klasickému skládkování odpadů.

 

Nabízíme Vám sjednání individuálních podmínek, recyklaci na stavbě, ve Vaší provozovně, včetně možnosti sjednání množstevních slev, změn provozní doby, úpravu ujednání platebních podmínek.

 

(*NP – nežádoucí příměsi)

Ceník surovin, recyklátů, kameniva

Frakce / druh

Kč / 1t

0 – 63 betonový recyklát (externí depo)

140,00

0 – 200 betonový zásypová recyklát (zahliněný)

80,00

0 – 63 směsný cihelný recyklát

50,00

32 – 63 směsný cihelný recyklát

120,00

0 – 32 asfaltový frézovaný recyklát

190,00

16 – 63 asfaltový recyklát (kamenivo)

190,00

0 – 63 asfaltový recyklát

90,00

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník je platný od 1.2.2018

Stáhnout ceník v PDF

Na zakázku lze vyrobit požadované množství v libovolné frakci. Recykláty se vyrábějí z kvalitních vstupních surovin. Průběžné stavy skladu a dostupnost jednotlivých frakcí se mění. Garantujeme nižší ceny než-li v lomech. Poskytujeme množstevní slevy.

Provozní doba:

pondělí – pátek 7:00 – 16:00 hod.

soboty, neděle, svátky - po předchozí tel. dohodě.

 

www.nexta.cz © 2018

Stránky vytvořil Pavel Bílek

PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář