V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014145:

 

Energetické úspory v procesech společnosti NEXTA

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v procesu recyklace stavebního odpadu v recyklačním centru společnosti. Úspor bude dosaženo vyřazením starších technologií, kterými jsou drtič, třídič, pásové rypadlo a rypadlonakladač a jejich nahrazením novými, úspornějšími stroji. Místem realizace je recyklační dvůr NEXTA na pozemcích 802/1, 810/1, 812, 840/1, 803, 841/19 a 799 v k.ú. Teplice – Řetenice.

Hlavní příčinou problému je jak zastaralá motorová technika stávajících strojů, tak i nedostatečná využitelnost. Jejich motorizace je nejen konstrukčně zastaralá, ale i opotřebovaná kvůli svému dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu v náročných podmínkách recyklačního centra.

Díky výměně výše uvedených strojů dojde k celkovému zefektivnění recyklačního procesu po energetické stránce, kdy bude významně snížena spotřeba primárního paliva (motorové nafty), ale i po stránce procesně-organizační, kdy budou jednotlivé úkony zjednodušeny, zrychleny, a tedy bude možno částečně zkrátit dobu běhu motorů a tím zredukovat jejich nadměrné zatěžování.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu zpracovaného stavebního odpadu a manipulovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu zpracovaného stavebního recyklátu.

Dokončení projektu je předpokládáno během roku 2019.

 

www.nexta.cz © 2018-2023

Stránky vytvořil Pavel Bílek

PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář