V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017810:

 

Energetická úspora při recyklaci stavebního odpadu

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebního odpadu, primárně betonů a železobetonů v recyklačním centru společnosti. Úspor bude dosaženo vyřazením starších technologií, kterými jsou rypadlo, nakladač, a dva areálové sklápěče. Tyto budou nahrazeny novým rypadlem, nakladačem a kloubovým damprem.

Projekt řeší problém současné nadměrné energetické náročnosti, kdy v důsledku toho je nákladová cena zpracovaných recyklátů poměrně vysoká. Důvodem je jak zastaralost motorové techniky jednotlivých technologií, tak i nevhodné zapojení stávajících strojů a nevhodný a komplikovaný manipulační a přepravní postup.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu, snížení spotřeby primárních paliv (motorové nafty) a tím celkové zlepšení ekonomiky provozu centra.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

www.nexta.cz © 2018-2023

Stránky vytvořil Pavel Bílek

PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář
PSKU konstrukční kancelář